Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Man Overboard

Lời Bài Hát Man Overboard

Lời Bài Hát Man Overboard


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Man Overboard:

Man overboard, sinking in a sea of love.
Man overboard, he jumped, didn’t need a shove.
Oh, i’ve been sailing the sea of love, experiencing romance…
With what i know, he never stood a chance!
He gave it all for love.
He gave it all for love.
Said, lower the boats, he’s sinking in a sea of love.
Lower the boats, he’s sinking in a sea of love.
Yeah, i’ve been sailing the sea of love, experiencing romance…
With what i know, he never stood a chance.
No!
Man overboard!
Man overboard!
Man overboard!
Man overboard!
Throw him a line.
Man overboard!
He gave it all for love.
He gave it all for love.
He gave it.
He gave it all for love.
Man overboard!
He gave it.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất