Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Man Come Into Egypt

Lời Bài Hát Man Come Into Egypt

Lời Bài Hát Man Come Into Egypt


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Man Come Into Egypt:

There is a man come into egypt, and moses is his name
When he saw the grief upon us,
In his heart there burned a flame.
In his heart there burned a flame oh lord,
In his heart there burned a flame,
When he saw the grief upon us,
In his heart there burned a flame.

There is a man come into egypt, his eyes are full of light
Like the sun come up in egypt, come to drive away the night
Come to drive away the night oh lord,
Come to drive away the night.
Like the sun come up in egypt, come to drive away the night.

There is a man come into egypt, he’s come for you and me.
On his lips a word is singing, and the word is liberty.
And the word is liberty, oh, lord;
And the word is liberty.
On his lips a word is singing, and the word is liberty.

There is a man come into egypt to stir the souls of men
We will follow him to freedom, never wear those chains again
Never wear those chains again oh lord,
Never wear those chains again.
We will follow him to freedom, never wear those chains again!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất