Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Mammoth Cave

Lời Bài Hát Mammoth Cave

Lời Bài Hát Mammoth Cave


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mammoth Cave:

Got my flashlight
Two by four
Necessary precaution
Plants at the entrance
Flies at the exit

Way down deep
In the darkest hole
Lost my way
Lost my soul
You can dig my grave
In mammoth cave

I would of brought a sharp object, yeah
But they’ve taken mine all away
All away

I pretended i wasn’t scared
Something fucking stinks in here
Like a sump pump in a sewer
What the hell was i thinking?

Way down deep
In the darkest hole
Lost my way
Lost my soul
You can dig my grave
You can dig me a hole
In the mammoth cave
Mammoth cave.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất