Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Mama’s Little Girl

Lời Bài Hát Mama's Little Girl

Lời Bài Hát Mama’s Little Girl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mama’s Little Girl:

Looking like a rag doll
Mama’s little girl
Singing like a skylark
Mama’s little girl
Better give me some time for this heart of mine
Cause i just can’t take it all in
Still i will remember
Mama’s little girl
Ohhhh mama’s little girl, little girl
Mama’s little girl, little girl

Looking like a rosebud
Mama’s little girl
Pickin’ up a mountain
Mama’s little girl
Better give me some time for this heart of mine
Cause i just can’t take it all in
Still we will remember
Mama’s little girl

Ohhhh mama’s little girl, little girl
Mama’s little girl

Looking like a rag doll
Singing like a skylark
Growing like a rosebud
Pickin’ up a mountain
Mama’s little girl
Mama’s little girl

Better give me some time for this heart of mine
Cause i just can’t take it all in
Still i will remember
Mama’s little girl
Still we will remember
Mama’s little girl
Still we will remember
Mama’s little girl

Ohhhh mama’s little girl, little girl
Mama’s little girl, little girl
Mama’s little girl

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất