Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Mainline

Lời Bài Hát Mainline

Lời Bài Hát Mainline


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mainline:

You know that it’s easy, so come on and please me
I want you
I’m needin’ some lovin’, I’m hot like an oven
It’s so true
You know what I want you to do
So baby, won’t you let me on through, yeah
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
I know you could use me, so please don’t refuse me
All of me (oh love me)
You’ve got to start givin’, and baby, stop livin’
Above me
You know what I want you to do
So baby, won’t you let me on through, whoo yeah
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
You know that it’s easy, so come on and please me
I want you
I’m needin’ some lovin’, I’m hot like an oven
It’s so true
You know what I want you to do
So baby, won’t you let me on through, yeah
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
Mainline, baby won’t you give it to me, one time
Mainline, baby won’t you give it to me, one time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất