Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Madness

Lời Bài Hát Madness

Lời Bài Hát Madness


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Madness:

Madness, madness, they call it madness
Madness, madness, they call it madness
It’s plain to see
That is what they mean to me
Madness, madness, they call it gladness, ha-ha

Madness, madness, they call it madness
Madness, madness, they call it madness
I’m about to explain
That someone is losing their brain
Madness, madness, i call it gladness, yee-ha-ha-ha

Propaganda ministers
Propaganda ministers
I’ve a-got a heavy due
I’m gonna walk all over you
Cos

Madness, madness, they call it madness
Well if this is madness
Then i know i’m filled with gladness
It’s gonna be rougher
It’s gonna be tougher
And i won’t be the one who’s gonna suffer
Oh no, i won’t be the one who’s gonna suffer
You are gonna be the one, you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất