Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Lovers In A Dangerous Time

Lời Bài Hát Lovers In A Dangerous Time

Lời Bài Hát Lovers In A Dangerous Time


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Lovers In A Dangerous Time:

The hours grow shorter as the days go by
You never get to stop and open your eyes
One day you’re waiting for the sky to fall
The next you’re dazzled by the beauty of it all
When you’re lovers in a dangerous time
Lovers in a dangerous time

These fragile bodies of touch and taste
This vibrant skin, this hair like lace
Spirits open to the thrust of grace
Never a breath you can afford to waste
When you’re lovers in a dangerous time
Lovers in a dangerous time
Lovers in a dangerous time
Lovers in a dangerous time

When you’re lovers in a dangerous time
Sometimes you’re made to feel as if your love’s a crime
But nothing worth having comes without some kind of fight
You got to kick at the darkness ’til it bleeds daylight
When you’re lovers in a dangerous time
Lovers in a dangerous time
Lovers in a dangerous time
Lovers in a dangerous time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất