Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Love to you

Lời Bài Hát Love to you

Lời Bài Hát Love to you


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Love to you:

Love to me Is beautiful

Beautiful
And cruel

Love to you
Is dangerous
And dangerous
Is cool

When there’s nothing else to do
And there’s nothing on TV
If that’s love to you
Well it isn’t love to me
And if there’s nothing left to say
Then there’s nothing we can do
If that’s love to you

Love to me
Should be glamorous
Adventurous
And sometimes sad

Love to you
Is curious
But it’s nothing more (nothing more)
To you than there (nothing there)

When there’s nothing else to do
And there’s nothing on TV
If that’s love to you
Well it isn’t love to me
And if there’s nothing left to say
Then there’s nothing we can do
If that’s love to you

If that’s love to you
If that’s love to you, oh-whoa

Love to me
Is history
Cos the mystery
Leaves you cold

When there’s nothing else to do
And there’s nothing on TV
If that’s love to you
Well it isn’t love to me
And if there’s nothing left to say
Then there’s nothing we can do
If that’s love to you

If that’s love to you
Is that love to you-oh-whoa

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất