Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Love Tko

Lời Bài Hát Love Tko

Lời Bài Hát Love Tko


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Love Tko:

Thinking back over my years i guess i shedded some tears
Told myself time and time again ‘this time i’m gonna win’
But in every fight things ain’t right, losin’ again
Takes a fool to lose twice, start all over again

Chorus:
Think i’d better let it go
Looks like another love tko
Think i’d better let it go
Looks like another love tko

Tried to take control of love, love took control of me
’cause you lose all thought, sense of time and have a change of mind
Takin’ the bumps and the bruises of all the things* of a two-time loser
Try to hold on, faith is gone, it’s just another sad song

Chorus

Think it’s time to let it go
Feels like another love tko
Think it’s time to let it go
Feels like another love tko

Tried to take control of the love, love took control of me
’cause you lose all thought, sense of time and have a change of mind
Takin’ the bumps and the bruises of all the things* of a two-time loser
Try to hold on, the faith is gone, it’s just another sad song

Think i’d better let it go
Tko
Think i’d better let it go
Tko

Think it’s time to let it go
Feels like another love tko
Think it’s time to let it go
Feels like another love tko

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất