Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Love Of My Life

Lời Bài Hát Love Of My Life

Lời Bài Hát Love Of My Life


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Love Of My Life:

Love of my life, life of my love,
I used to pray and pray you’d hear me . . .
Love of my life,
Angels above sent you at last to stay always near me . . .

Now, we are one, never to part,
And never more need i implore you to miss me,
Come to my arms, come to my heart, kiss me, kiss me,
Come to me, come to me, love of my life . . .

< instrumental verse >

Now, we are one, never to part,
And never more need i implore you to miss me,
Come to my arms, come to my heart, kiss me, kiss me,
Come to me, come to me, love of my life . . .

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất