Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba.

Love Is Strange

Lời Bài Hát Love Is Strange

Lời Bài Hát Love Is Strange


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Love Is Strange:

Baby, love is strange
Many many people, take it for a game
My sweet baby, love is strange
Yeah yeah
Many many people, take it for a game
Yeah yeah
Love is strange
Love is strange
Yeah yeah
Many many people, take it for a game
Yeah yeah
Love is strange
Love is strange

Many people, they don’t understand
They think that having love is, like having money in the hand
My sweet baby, love is strange
Many many people, seem to take it for a game

La la la la
Love is strange
La la la la
Love is strange

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất