Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao

Love Canal

Lời Bài Hát Love Canal

Lời Bài Hát Love Canal


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Love Canal:

We set sailing
Floating down the love canal
We set sailing
Drifting down the love canal
We seem strange
Our bodies are breaking down
We are breeding
Our children look like monsters
We are breeding
Not to children but to monsters
We feel pain
Poison is killing our every cells
We are bitter
Poison is killing our very cells
We are dying
Our common grave is the love canal
We are dying
Our common grave is the love canal

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất