Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Love Calling

Lời Bài Hát Love Calling

Lời Bài Hát Love Calling


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Love Calling:

Sun goes down I rise
Red hair flames so bright
Iced gin breaks the night
Steal into her mind
Walk without a sound
Fire in the mountains now
If you wanna rub-a-dub, rub-a-dub
If you wanna rub-a-dub, dub love
Love calling, love calling
If you wanna rub-a-dub, rub-a-dub
If you wanna rub-a-dub, dub love
Love calling

So baby rock on
Clap hands, clap hands
For the song man
Rock on, rock on
Ooo baby rock on,
Clap hands, clap hands
For the song man
Rock on, rock on

Song man dreams for you
Moves his clapping space
Turns us into snakes
Hot hits
And the blue moon move, move, move
Move until we die
Move until she cries
If you wanna rub-a-dub, rub-a-dub
If you wanna rub-a-dub, dub love
Love calling, love calling
If you wanna rub-a-dub, rub-a-dub
If you wanna rub-a-dub, dub love
Love calling
Oo baby rock on

If you wanna rub-a-dub, rub-a-dub
If you wanna rub-a-dub, dub love
Love calling, love calling
If you wanna rub-a-dub, rub-a-dub
If you wanna rub-a-dub, dub love
Love calling

So[Ooo?] baby rock on
Clap hands, clap hands
For the song man
Rock on, rock on
Ooo baby rock on,
Clap hands, clap hands
For the song man
Rock on, rock on

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất