Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Looking for Satellites

Lời Bài Hát Looking for Satellites

Lời Bài Hát Looking for Satellites


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Looking for Satellites:

Nowhere – Shampoo
T.V. – Come back
Boys Own – Slim tie
Showdown – Can’t stop

Where do we go from here
Something in the sky
Shining in
Spinning and far away

Satellites
Satellites
Satellites
Looking for Satellites

Who do we look to now
There’s nothing in our eyes
As lonely as a moon
Misty and far away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất