Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Look Into The Future

Lời Bài Hát Look Into The Future

Lời Bài Hát Look Into The Future


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Look Into The Future:

"look into the future" by journey

Look into the future where would it be
Space between the lives whatever will i see yah
How long will i wander before i really know
What i’m here to do and where i have to go

Yes i’m coming home
Yes you know i’m coming home someday
You know i’m coming home
I’m coming home some way

There you are my shining start
Can you remember who you are
The role that you play from day to dayayayay
You know it’s not know it’s not the only way

Still i’m coming home
Yes you know know i’m coming home someday
The futures brighter now it’s not so far away
Dodododododododododo
Yes i’m coming home i’m coming home some way

Guitar/piano fill

But still i’m coming home,
Yes you know i’m coming home someday
The futures brighter now it’s not so far away

Guitar solo

It’s right around the corner
Just around the corner, oh no
Just around the corner, oh no no no ho
Just around the corner, oh no no

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất