Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.

Look Happy, It’s The End Of The World

Lời Bài Hát Look Happy, It's The End Of The World

Lời Bài Hát Look Happy, It’s The End Of The World


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Look Happy, It’s The End Of The World:

Where will you be this afternoon
I cut off all my fingers
No fame i spill my guts
And orphaned desert isle
Like orphaned
Big bang
Blink if you can hear me
Box my ears
Daddy box my ears
Box my ears

Hoping
Is out of style
So look happy
It’s the end of the world

I’ve got a big machine
It’s blank and blue
Where will you be this afternoon
Meet me and i’ll spill my guts
Cause i’m open to anything
I’m open for this time and you can count the years
Count the years
Count the years

Hoping
Is out of style
So look happy
It’s the end of the world

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất