Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Look At Them

Lời Bài Hát Look At Them

Lời Bài Hát Look At Them


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Look At Them:

It’s crippling
Never really knowing
We’re huddling
Where its always nice

And plus there is a flame
A flame that should be hot
In spite of being small, and being still
Following wherever you will

Look at them
They’re sensitive
And they inch out
Look at them

And plus there is a flame
A flame that should be hot
In spite of being small, and being still
Following wherever you will

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất