Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Long Time Coming

Lời Bài Hát Long Time Coming

Lời Bài Hát Long Time Coming


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Long Time Coming:

It’ll be a long time coming
It’s part of life i don’t like
Saying goodbye to old friends
And the end of life
And what we know
It’ll be a long time coming, boy
Till we meet again

Well it’s time to say goodbye
And all the things we’ve said and cried
Through our lives
You will be on my lips
It’ll be a long time coming, boy
Till we meet again

Into the earth we go and we dive
Into the spirit world
Where our hearts lie
We go down into the sea
Of eternal life
They say there is a light
And we’re freed, some say

We will find a better place, they say
Some day
We will finally meet some day
We will sing in joy
We will sing amazing grace
And say we loved to know
Long time coming, a long time
Will come some day
We will meet on that glorious day
Long time coming, a long time
It’ll come some day

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất