Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Long Gone Lonesome Blues

Lời Bài Hát Long Gone Lonesome Blues

Lời Bài Hát Long Gone Lonesome Blues


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Long Gone Lonesome Blues:

Written and recorded by hank williams.
Copyright, acuff-rose music, inc./hiriam music (bmi).
Originally released in march, 1950.
Transcribed by darragh egan <darragh@switchtech.net> from
"hank williams – the original singles colection" (disc 2, track 9).

I went down to the river to watch the fish swim by;
But i got to the river so lonesome i wanted to die…, oh lord!
And then i jumped in the river, but the doggone river was dry.she’s long gone, and now i’m lonesome blue.

I had me a woman who couldn’t be true.
She made me for my money and she made me blue.
A man needs a woman that he can lean on,
But my leanin’ post is done left and gone.
She’s long gone, and now i’m lonesome blue.

I’m gonna find me a river, one that’s cold as ice.
And when i find me that river, lord i’m gonna pay the price, oh lord!
I’m goin’ down in it three times, but lord i’m only comin up twice.
She’s long gone, and now i’m lonesome blue.

She told me on sunday she was checkin’ me out;
Long about monday she was nowhere about.
And here it is tuesday, ain’t had no news.
I got them gone but not forgotten blues.
She’s long gone, and now i’m lonesome blue.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất