Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Loaded

Lời Bài Hát Loaded

Lời Bài Hát Loaded


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Loaded:

[dialogue: the wild angels]

Just what is it that you want to do?
We wanna be free
We wanna be free to do what we wanna do
And we wanna get loaded
And we wanna have a good time
That’s what we’re gonna do
No way baby let’s go
We’re gonna have a good time
We’re gonna have a party

I don’t wanna lose your love (x4)

Just what is it that you want to do?
I’m gonna get deep down, deep down
I said, (i’m gonna get deep down) deep down
Woo hey!

We wanna be free to do what we wanna do
No way baby let’s go!

I don’t wanna lose your love (x2)

We wanna be free to do what we wanna do

Ahhh yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất