Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Live Until I Die

Lời Bài Hát Live Until I Die

Lời Bài Hát Live Until I Die


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Live Until I Die:

It’s morning and i’m awake
My soul’s been chosen not to take
I feel like i’ve been asleep for years
Rolling out of bed

And then i see the colors
Pressing up on my eyes
And i want to live until i die

It’s midday, it’s afternoon
Seems like it’s gotten here too soon
I’m still in my underwear
Listening to ¡°the weight¡±

It’s evening and i’m alive
No bruises or abrasions outside
No bones protruding through my skin
What a wonderful way for the day to end

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất