Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Little Whirl

Lời Bài Hát Little Whirl

Lời Bài Hát Little Whirl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Little Whirl:

(the lyrics of most of this song are really incorrect, but i have no clue
What he’s saying)
Hey, little girl would you say that you know that
It’s so hard to believe that it’s so sad
And i know you’re believing in something
But it’s just so hard to believe in a nomad
I don’t care what you do anymore
I don’t care, i don’t care

Hey little girl would you stop and just lay back
It’s so hard to believe that you’re so sad
And i know we just keep talking about it
In a swirl bunch of nothing turned inside out
I don’t care what you do anymore
I don’t care what you do anymore
I don’t care what you do anymore
I don’t care, i don’t care

Hey little whirl i reach for you and you jump back
It’s so hard to believe that you’re so sad
I know that we’ve talked all around it
A little whirl we can do something about it
I don’t care what you do anymore
I don’t care what you do anymore
I don’t care what you do anymore
I don’t care, i don’t care

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất