Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Little Girl (you’re My Miss America)

Lời Bài Hát Little Girl (you're My Miss America)

Lời Bài Hát Little Girl (you’re My Miss America)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Little Girl (you’re My Miss America):

(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey) (my miss america)
(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey) (my miss america)

Little girl just in your teens (you’re my miss america)
Little girl you’re in my dreams (you’re my miss america)
You’re so sweet, you’re so fine
Dear won’t you be mine
Everybody knows it

(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey) (my miss america)
(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey)

Blue eyes, blond hair
Lips like a movie star

Little girl with heart of gold (you’re my miss america)
Little girl with lips untold (you’re my miss america)
You’re so sweet, you’re so fine
Hey, won’t you be mine
Everybody knows it

(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey) (my miss america)
(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey)

Blue eyes, blond hair
Lips like a movie star

Little girl with heart of gold (you’re my miss america)
Little girl with lips untold (you’re my miss america)
You’re so sweet, you’re so fine
Hey, won’t you be mine
Everybody knows it

(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey) (my miss america)
(sha da da da da da ooh yeah yeah) (my miss america)
(sha da da da da da ooh hey hey)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất