Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Little Girl Lies

Lời Bài Hát Little Girl Lies

Lời Bài Hát Little Girl Lies


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Little Girl Lies:

She loves you right now, so don’t close your eyes
She’ll be talking and laughing with six other guys
Flirtatious and cute, she’ll take you the route
Telling Little Girl Lies
He loves her so much, he don’t wanna lose her
And there’s no other girl he likes to ball better
But he’s busy tonight, "We’ll make it tomorrow"
He’s telling his Little Girl Lies

That’s how the Little Girl Lies
He’s telling his Little Girl Lies
Those Little Girl Lies gonna catch up to you
And you’ll be sorry!

Making excuses why she can’t meet you later
She’s not really ill, someone else got to date her
Mixed up and confused, it’ll catch up to you
Telling Little Girl Lies

They tell the Little Girl Lies
He’s telling his Little Girl Lies
That’s how your Little Girl Lies
She’s been telling you Little Girl Lies
That’s how his Little Girl Lies
She been telling him Little Girl Lies
Those Little Girl Lies gonna catch up to you and you’ll be sorry
Boo hoo
Boo hoo

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất