Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Little Bit of Love (Is All It Takes)

Lời Bài Hát Little Bit of Love (Is All It Takes)

Lời Bài Hát Little Bit of Love (Is All It Takes)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Little Bit of Love (Is All It Takes):

Yeah
Woo…ooh…ooh…ooh…

You say you want to be the one I need
You say you want to be the one for me
You say you want to be the one I need
But then you go and act so crazy

You say you never want to let me go
You say you want to be the one I hold
You say you never want to let me go
But then you go and leave me lonely

If you want to make things right
Love can make a way
If you want to take the time
Act like what you say, yeah

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is lovely

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is lovely

You want to be the one who makes me shy
The one who makes me laugh and makes me cry
You want to be the one to change my life
Then maybe you should treat me kindly

You want to make believe you never left
You want to make believe I never wept
You said you¡¯d never ever leave again
Oh, baby, won¡¯t you quit pretendin¡¯

If you want to make things right
Love can make a way
And if you want to take the time
Act like what you say, yeah

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is lovely

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is lovely, oh

Oh

Oh, if you want to make things right
Love can make a way
And if you want to take the time
Act like what you say, yeah

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is lovely

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is lovely

A little bit of love is all it takes
A little bit of love is all it takes (Little bit of love)
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is all it takes

Girl, you got to make things right
A little bit of love is all it takes
Girl, we got to take our time
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is all it takes

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way
A little bit of love is all it takes
A little bit of love is lovely

A little bit of love is all it takes
A little bit of love goes a long, long way

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất