Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Lilli Marlene

Lời Bài Hát Lilli Marlene

Lời Bài Hát Lilli Marlene


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Lilli Marlene:

Outside the barracks by the corner light
I’ll always stand and wait for you at night
We will create a world for two
I’ll wait for you the whole night through
For you, lilli marlene
For you, lilli marlene

Bugler tonight, don’t play the call to arms
I want another evening with her charms
Then we will say goodbye and part
I’ll always keep you in my heart
With me, lilli marlene
With me, lilli marlene

Give me a rose to show how much you care
Tied to the stem, a lock of golden hair
Surely tomorrow you’ll feel blue
But then will come a love that’s new
For you, lilli marlene
For you, lilli mar-lene

When we are marching in the mud and cold
And when my pack seems more than i can hold
My love for you renews my might
I’m warm again, my pack is light
It’s you, lilli marlene
It’s you, lilli marlene

My love for you renews my might
I’m warm again, my pack is light
It’s you, lilli marlene
It’s you, lilli mar-lene

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất