Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Lights And Shadows

Lời Bài Hát Lights And Shadows

Lời Bài Hát Lights And Shadows


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Lights And Shadows:

One night she came, in from the cold
Like a long lost friend, someone to hold
She said, don’t ask me now
Cause what’s in a name
But when i’m gone you’ll never be the same
So won’t you hold me now
Can’t you see what i came here for
Save me now, cause ik now
We’ll keep on headin’ through
Lights and shadows
We’re talkin’ lights and shadows
She came from far, with so much to tell
Cause when you’re lookin’ for love
You can walk through hell
Just like a ricochet, she might come and go
And one look can say more than you’ll ever know
So won’t you hold me now
Can’t you see what i came here for
Save me now, cause i know
We’ll keep on headin’ through
Lights and shadows
We’re talkin’ lights and shadows
Oh lights and shadows
We’re talkin’ lights and shadows
We keep on headin’ through lights and shadows

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất