Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Let’s Take An Old-fashioned Walk

Lời Bài Hát Let's Take An Old-fashioned Walk

Lời Bài Hát Let’s Take An Old-fashioned Walk


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Let’s Take An Old-fashioned Walk:

Hmmmmmm!

Let’s take an old-fashioned walk,
I’m just burstin’ with talk.
What a tale could be told, if we went for
An old-fashioned walk!

Let’s take a stroll thru the park,
Down a lane where it’s dark,
And a heart that’s controlled, may relax on
An old-fashioned walk!

I know, for a couple who seem to be miles apart,
There’s nothin’ like walkin’ and having a heart to heart.
I know a girl who declined, couldn’t make up her mind,
She was wrapped up an’ sold, comin’ home from
An old-fashioned walk!

Some couples go for a buggy ride,
When they start caring a lot!
Others will bicycle side by side,
Out to some romantic spot!
Some take a ride on a bus,
But that would not do for us . . .

Let’s take an old-fashioned walk,
I’m just burstin’ with talk.
What a tale could be told, if we went for
An old-fashioned walk!

Let’s take a stroll thru the park,
Down a lane where it’s dark . . .
And a heart that’s controlled, may relax on
An old-fashioned walk!

I know, for a couple who seem to be miles apart,
There’s nothin’ like walkin’ and having a heart to heart.

He knows a girl who declined, couldn’t make up her mind . . .
She was wrapped up an’ sold, comin’ home from
An old-fashioned walk!
He knows a girl who declined, couldn’t make up her mind . . .
She was wrapped up an’ sold, comin’ home from
An old-fashioned walk!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất