Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Let It Loose

Lời Bài Hát Let It Loose

Lời Bài Hát Let It Loose


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Let It Loose:

Lookin’ out for trouble, looking to succeed
Tut, tu-ru ru, tut tut tu-ru-ru
Set yourself free
Baby loosen up your tie

Papu mao mao, papu mao mao mao
Ooh let it loose
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao
Ooh let it loose
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao

Breakdown in the tempo
Cold sweat constantly
Play the radio loud and get lost in the beat
Come on baby let it slide

Papu mao mao, papu mao mao mao
Ooh let it loose
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao
Ooh let it loose
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao

Rock n’roll in danger from machinery
Tut, tu-ru-ru, tut tut tu-ru-ru
Sing it with me

Tut, tu-ru-ru, tut tut tu-ru-ru
Tut, tu-ru-ru, tut tut tu-ru-ru hey
Tut, tu-ru-ru, tut tut tu-ru-ru
Tut, tu-ru-ru, tut tut tu-ru-ru
Tut, tu-ru-ru, tut tut tu-ru-ru

One more time with lots o’ soul
Almost till ya lose control

Papu mao mao, papu mao mao mao
Ooh let it loose
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao
Ooh let it loose
Papu mao mao, papu mao mao mao
Papu mao mao, papu mao mao mao…
Let it loose

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất