Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Ld.40 (hidden Track)

Lời Bài Hát Ld.40 (hidden Track)

Lời Bài Hát Ld.40 (hidden Track)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ld.40 (hidden Track):

ld.40!
Ld.40!

What the hell!
Nuclear freaks!
Abomination!
Living dead!

Ld.40!
Ld.40!

Pearcings on my head!
Rings on my ears!
Eating computers!
Fires from the toilet!

Ld.40!
Ld.40!

Russian walker!
Olimpic medals!
Cheese from the computer!
Ilovebacon.com!

Ld.40!
Ld.40!
Ld.40!
Ld.40!

(ah, man! i gotta go score a lid!)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất