Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

Ld.40 (hidden Track)

Lời Bài Hát Ld.40 (hidden Track)

Lời Bài Hát Ld.40 (hidden Track)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ld.40 (hidden Track):

ld.40!
Ld.40!

What the hell!
Nuclear freaks!
Abomination!
Living dead!

Ld.40!
Ld.40!

Pearcings on my head!
Rings on my ears!
Eating computers!
Fires from the toilet!

Ld.40!
Ld.40!

Russian walker!
Olimpic medals!
Cheese from the computer!
Ilovebacon.com!

Ld.40!
Ld.40!
Ld.40!
Ld.40!

(ah, man! i gotta go score a lid!)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất