Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Latex Solar Beef

Lời Bài Hát Latex Solar Beef

Lời Bài Hát Latex Solar Beef


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Latex Solar Beef:

Frank zappa (guitar, dialog)
Mark volman (lead vocals, dialog)
Howard kaylan (lead vocals, dialog)
Ian underwood (woodwinds, keyboards, vocals)
Aynsley dunbar (drums)
Jim pons (bass, vocals, dialog)
Bob harris (keyboards, vocals)
Don preston (mini-moog)

Mud shark,
Mud shark
You could hear the steam baby
You could hear the screamin’ steam right now
As the reamer steams up the lake
Reenie weenie up to the snake

Acetylene nirvana
Haemorrhoids
Talkin’ ’bout your haemorrhoids baby
Acetylene nirvana
Haemorrhoids
Talkin’ ’bout your haemorrhoids baby
Steam roller
(talkin’ ’bout your haemorrhoids baby),
Steam roller
Steam roller
(talkin’ ’bout your haemorrhoids baby),
Steam roller

Now now girl
Acetylene nirvana
Haemorrhoids
Talkin’ ’bout your haemorrhoids baby
Acetylene nirvana
Haemorrhoids
Talkin’ ’bout your haemorrhoids baby

I need somebody to help me, help me
Help me, help me, help me, help me, help me

Hear the steam
See the steam
Hear the steam
Hear the steaming hot black screaming
Iridescent naugahyde python gleaming steam roller

Mud shark
All groupies must bow down
In the sacred presence of the latex solar beef
All groupies must bow down
In the sacred presence of the latex solar beef

Steam roller
(talkin’ ’bout your haemorrhoids baby),
Steam roller
Steam roller
(talkin’ ’bout your haemorrhoids mama),
Steam roller
(do it miles davis)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất