Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Lariat Man

Lời Bài Hát Lariat Man

Lời Bài Hát Lariat Man


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Lariat Man:

Everything is fine
Every thought consoled
People books & bones
Father in your robe

Hey lariat man 3x

Often misunderstood
Can’t control the ???
??????
Writing’s on the wall
And i remember you
Cause you remember me
(can’t keep track of the double tracked vocals)

Hey lariat man 6x

Bip bip bip bip….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất