Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lap Of Luxury

Lời Bài Hát Lap Of Luxury

Lời Bài Hát Lap Of Luxury


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Lap Of Luxury:

The money won’t last forever —
Rent man called twice today.
I hope some day you’ll find me
In the lap of luxury.

Searched for a new apartment
But they don’t grow on trees.
Just want to lay my head
In the lap of luxury.

Stepped out on a new horizon —
Felt a new spring in my feet.
Found a job, it could set me up
Dangling in the lap of luxury.

And the gaffer is a man of substance —
Drives a jag and takes high tea.
Lives beyond the industrial wasteland,
Laughing in the lap of luxury.

I need money, now, to soothe my heart!

Buy me a datsun or toyota —
Get the tax man to agree
All expenses i can muster
From the lap of luxury.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất