Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Lady

Lời Bài Hát Lady

Lời Bài Hát Lady


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Lady:

Lady you’re an angel
Falling from the stars
Lady love is waiting
Right here in my arms
Lady lie beside me
Love me tonight
Two hearts found each other
One love can make it right
Yes, two hearts are bound forever
My lady, my love

Lady i’ll be with you
Every night and day
Lady i was lonely
Now you’re here to stay
Lady lie beside me
Love me tonight
Two hearts found each other
One love can make it right
Yes, two hearts are bound forever
My lady, my love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất