Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

La Tristesse Durera (Scream To A Sigh)

Lời Bài Hát La Tristesse Durera (Scream To A Sigh)

Lời Bài Hát La Tristesse Durera (Scream To A Sigh)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát La Tristesse Durera (Scream To A Sigh):

Life has been unfaithful
And it all promised so so much
I am a relic
I am just a petrified cry
Wheeled out once a year, a cenotaph souvenir
The applause nails down my silence

La tristesse durera
Scream to a sigh, to a sigh
La tristesse durera
Scream to a sigh, to a sigh

I see liberals
I am just a fashion accessory
People send postcards
And they all hope I’m feeling well
I retreat into self-pity, it’s so easy
Where they patronise my misery

La tristesse durera
Scream to a sigh, to a sigh
La tristesse durera
Scream to a sigh, to a sigh

La tristesse durera
Scream to a sigh, to a sigh
La tristesse durera
Scream to a sigh, to a sigh

I sold my medal
It paid a bill
It sells at market stalls
Parades Milan catwalks
Oh, the sadness will never go
Will never go away
Baby it’s here to stay
La tristesse durera
Scream to a sigh, to a sigh

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất