Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

La Passion

Lời Bài Hát La Passion

Lời Bài Hát La Passion


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát La Passion:

Ooh baby
Come to me baby just come to me
Don’t brake my heart tonight
Swinging my soul desire
Baby just come to me
Be what you wanna be
Using your fantasy
I need your soul to see
Baby just come to me
Now we can do it right
Holding each other tight
Now we can make it right
I promise you delight
Waiting until day light
I gotta have the key
To open your heart to me
Now i can set you free
Be what you wanna be
Don’t wanna live alone
I gotta be so strong
Don’t wanna be alone

Baby i love you so
And never let you go
I’m looking for your face
Waiting for warm embrace
I’m living in the space
I’m following your trace
Tell me what’s going
On tell me what’s going on
I’m gonna make you queen
Girl have you ever seen

I never think you wanna
We won’t belong
I can see your face too strong
I sing you wanna think
You’ll be wide on mind
Don’t you ever satisfy my soul in any
By my side, I’m not laughing
I’m not crying
Don’t you go

Baby i love you so
And never let you go
I’m looking for your face
Waiting for warm embrace
I’m living in the space
I’m following your trace
Tell me what’s going
On tell me what’s going on
I’m gonna make you queen
Girl have you ever seen

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất