Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Know Your Rights

Lời Bài Hát Know Your Rights

Lời Bài Hát Know Your Rights


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Know Your Rights:

(short version of strummer/jones)

You have the right not to be killed
Murder is a crime
Unless it is done by a policeman

Chorus
Know your rights, know your rights
Know your rights, know your rights
Know your rights, know your rights

You have the right to party
Provided you don’t mind some
Investigation, humiliation

Chorus

You have the right to free speech
As long as you ain’t dumb enough to try it

Chorus

These are your rights

Know your rights (repeat to end)

Transcribed by alison cummings

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất