Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Knock’em Flyin’

Lời Bài Hát Knock'em Flyin'

Lời Bài Hát Knock’em Flyin’


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Knock’em Flyin’:

When you’re called to the plow
You will always slide inside her
If you work really hard
You will lose yourself and wrong her
Wait a little longer
Plow when you feel it – it’s your right tonight
If you grow it you will show it
You’ll be so inspired to
Go out and bring back the only one who matters anyhow

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất