Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Knock ’em Dead Kid

Lời Bài Hát Knock 'em Dead Kid

Lời Bài Hát Knock ’em Dead Kid


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Knock ’em Dead Kid:

In the heat of the night
You went and blackened my eyes
Well now i’m back
I’m back
I’m back
And i’m coming your way
Well now i’m supercharged
Might just explode in your face
I’m black
I’m black
I’m black
And i’m primed for hate

(chorus)
Knock ’em dead, kid
(knock ’em dead)
Knock ’em dead, kid
(knock ’em dead)
The blade is red, kid
(knock ’em dead)
Knock ’em dead, kid
Knock ’em dead

A star-spangled fight
Heard a steel-belted scream
Now i’m black, i’m black, i’m black
Another sidewalk’s bloody dream
I heard the sirens whine
My blood turned to freeze
You’ll see the red in my eyes
As you take my disease

(chorus)(solo)(chorus)
Knock ’em knock ’em knock ’em
Dead…(scream)
Knock ’em dead kid

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất