Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Kevin Carter

Lời Bài Hát Kevin Carter

Lời Bài Hát Kevin Carter


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Kevin Carter:

Hi time magazine hi pulitzer prize
Tribal scars in technicolor
Bang bang club ak 47 hour

Kevin carter

Hi time magazine hi pulitzer prize
Vulture stalked white piped lie forever
Wasted your life in black and white

Kevin carter x3

The elephant is so ugly he sleeps his head
Machetes his bed kevin carter kaffir lover forever
Click click click click click
Click himself under

Kevin carter x3

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất