Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Kay Thompson’s Jingle Bells

Lời Bài Hát Kay Thompson's Jingle Bells

Lời Bài Hát Kay Thompson’s Jingle Bells


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Kay Thompson’s Jingle Bells:

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh
On dasher, on dancer, on prancer, on vixen
On comet, on cupid, on donner, on blitzen
Put on your bells, your christmas bells

Come on, we’re going for a sleigh ride
Christmas time is here again
Come on, we’re going for a sleigh ride
To spread good cheer again
From the top of the chimney to the top of the wall
Dash away, dash away, dash away all

Old saint nicholas, he took a flight
The moon was shining bright
Bring out the bells
Ol’ saint nick was riding through the sky
You should have seen those reindeer fly

Bring out the bells, it’s a holiday season
Bring out the bells, it’s a happy time
Bring out the bells, we’ve got a good reason
To ring the bells and hear those pretty bells chime

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất