Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Kay Thompson’s Jingle Bells

Lời Bài Hát Kay Thompson's Jingle Bells

Lời Bài Hát Kay Thompson’s Jingle Bells


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Kay Thompson’s Jingle Bells:

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh
On dasher, on dancer, on prancer, on vixen
On comet, on cupid, on donner, on blitzen
Put on your bells, your christmas bells

Come on, we’re going for a sleigh ride
Christmas time is here again
Come on, we’re going for a sleigh ride
To spread good cheer again
From the top of the chimney to the top of the wall
Dash away, dash away, dash away all

Old saint nicholas, he took a flight
The moon was shining bright
Bring out the bells
Ol’ saint nick was riding through the sky
You should have seen those reindeer fly

Bring out the bells, it’s a holiday season
Bring out the bells, it’s a happy time
Bring out the bells, we’ve got a good reason
To ring the bells and hear those pretty bells chime

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất