Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Just Like I Treat You

Lời Bài Hát Just Like I Treat You

Lời Bài Hát Just Like I Treat You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Just Like I Treat You:

(willie dixon)

Some say you will
Some say you won’t
Some say you do
Some say you don’t
But i know
I know what you will do
Your gotta treat me baby, just like i treat you

If i give you little
You pickin’ some bite
If i give you lots
I know what you’ll be like
But i know
I know what you will do
You gotta treat me baby, just like i treat you

Your gotta treat me baby, just like i treat you, oh yeah

Some say you will
Some say you won’t
Some say you do
Some say you don’t
But i know
I know what you will do
Your gotta treat me baby, just like i treat you

If i give you little
You pickin’ some bite
If i give you lots
I know what you’ll be like
But i know
I know what you will do
You gotta treat me baby, just like i treat you

Some say you will
Some say you won’t
Some say you do
Some say you don’t
But i know
I know what you will do
Your gotta treat me baby, just like i treat you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất