Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Just Another Girl

Lời Bài Hát Just Another Girl

Lời Bài Hát Just Another Girl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Just Another Girl:

I know, and you know it true that
this love is really really true and
I know, and you know it true that
this love is really really true and
I want tell your friends, no other kinda way
There’s one thing you should know, you are just another girl

Just another girl, that’s what you are
You are just another girl, bigger eyes but you are not that small
I love you but remember that you are just another girl, girl.eh..irl

oh oh…. oh 8 times
repeated 4 times

I know, and you know it true that
this love is really really true and
I know, and you know it true that
this love is really really true and
I want tell your friends, no other kinda way
There’s one thing you should know, your just another girl

Just another girl, that’s what you are
You are just another girl, bigger eyes but you are not that small
I love you but remember that your just another girl, girl.eh..irl

I know, and you know it true that
this love is really really true and
I know, and you know it true that
this love is really really true and
I want tell your friends, no other kinda way
There’s one thing you should know, your just another girl

Just another girl, that’s what you are
You are just another girl, bigger eyes but you are not that small
I love you but remember that your just another girl, girl.eh..irl

Just another girl, that’s what you are
You are just another girl, bigger eyes but you are not that small
I love you but remember that your just another girl, girl.eh..irl

oh oh…. oh until end

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất