Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Just A Pimp

Lời Bài Hát Just A Pimp

Lời Bài Hát Just A Pimp


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Just A Pimp:

Oh, dirty low down

Sammy Chivelucious was his name
Played a very, very dirty game
He took the innocence from young girls
Showed them how they could sell their pearls away, oh

[1] – He’s a pimp (He’s a pimp)
He’s a pimp (He’s a pimp)
He’s a pimp (He’s a pimp)
Just a pimp (He’s a pimp)
If you ain’t pimpin’ for the dollar
Pimpin’ for the love you ain’t gettin’ at home

[2] – He’s a pimp
He’s a pimp
He’s a pimp
He’s a pimp
If you ain’t pimpin’ for the dollar
Pimpin’ for the love you ain’t gettin’ at home

Tina had a man who told her she was a queen
Gave her all the love she would ever need
She had to find herself in a little fling
One man’s not enough, but Tina mean

She still had those playa hater ways
Tina had to have a piece of hurricane
Tina thought she had her life in hand
Now her life is filled with other women and men
Go on, Tina girl

She’s a pimp (He’s a pimp)
She’s a pimp (He’s a pimp)
She’s a pimp (He’s a pimp)
Just a pimp (He’s a pimp)
If you ain’t pimpin’ for the dollar
Pimpin’ for the love you ain’t gettin’ at home

[Repeat 2 until fade]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất