Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Just A Pimp

Lời Bài Hát Just A Pimp

Lời Bài Hát Just A Pimp


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Just A Pimp:

Oh, dirty low down

Sammy Chivelucious was his name
Played a very, very dirty game
He took the innocence from young girls
Showed them how they could sell their pearls away, oh

[1] – He’s a pimp (He’s a pimp)
He’s a pimp (He’s a pimp)
He’s a pimp (He’s a pimp)
Just a pimp (He’s a pimp)
If you ain’t pimpin’ for the dollar
Pimpin’ for the love you ain’t gettin’ at home

[2] – He’s a pimp
He’s a pimp
He’s a pimp
He’s a pimp
If you ain’t pimpin’ for the dollar
Pimpin’ for the love you ain’t gettin’ at home

Tina had a man who told her she was a queen
Gave her all the love she would ever need
She had to find herself in a little fling
One man’s not enough, but Tina mean

She still had those playa hater ways
Tina had to have a piece of hurricane
Tina thought she had her life in hand
Now her life is filled with other women and men
Go on, Tina girl

She’s a pimp (He’s a pimp)
She’s a pimp (He’s a pimp)
She’s a pimp (He’s a pimp)
Just a pimp (He’s a pimp)
If you ain’t pimpin’ for the dollar
Pimpin’ for the love you ain’t gettin’ at home

[Repeat 2 until fade]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất