Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Juke Box Music

Lời Bài Hát Juke Box Music

Lời Bài Hát Juke Box Music


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Juke Box Music:

There’s a lady plays her fav’rite records
On the jukebox ev’ry day.
All day long she plays the same old songs,
And she believes the things that they say.

Other ladies like to prance around
And flirt and dance the whole night through,
But she just sits and listens to here juke box records,
’cause that’s all that she wants to do.

She sings along with all the saddest songs,
And she believes the stories are real.
She let’s the music dictate the way that she feels.

It’s only juke box music,
Only juke box music.
It’s only music,
Only juke box music,
Only juke box music.

Seems to me she’s in a fantasy.
She’s livin’ in a world of her own.
And we all agree that she’s a mystery,
Because she’d rather be all alone.

Ev’ry guy will do his best to try
To put that music out of her head.
Forget all the songs,
And just dance to the music instead.

It’s only juke box music,
Only juke box music.
It’s only music,
Only juke box music,
Only juke box music.

It’s all because of that music
That we’re slowly driftin’ apart.
But it’s only there to dance to,
So you shouldn’t take it to heart.

Music, only juke box music.
Only music, only juke box music.
(repeat)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất