Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

John, I’m Only Dancing

Lời Bài Hát John, I'm Only Dancing

Lời Bài Hát John, I’m Only Dancing


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát John, I’m Only Dancing:

Well, annie’s pretty neat, she always eats her meat
Joe is awful strong, bet your life he’s putting us on
Oh lordy, oh lordy, you know i need some loving
Oh move me, touch me

John, i’m only dancing
She turns me on, but i’m only dancing
She turns me on, don’t get me wrong
I’m only dancing

Oh shadow love was quick and clean, life’s a well-thumbed machine
I saw you watching from the stairs, you’re everyone that ever cared
Oh lordy, oh lordy, you know i need some loving
Move me, touch me

John, i’m only dancing
She turns me on, but i’m only dancing
She turns me on, but don’t get me wrong
I’m only dancing

John, i’m only dancing
She turns me on, but i’m only dancing
She turns me on, but don’t get me wrong
I’m only dancing

Dancing
Won’t someone dance with me?
Touch me, ohhh!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất