Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

John Henry

Lời Bài Hát John Henry

Lời Bài Hát John Henry


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát John Henry:

When john henry was a little baby
Sittin’ on his mama’s knee
Well he picked up a feather and a piece of steel
And said that’s gonna be the death of me
Lord, lord, lord that’s gonna be the death of me
Well john henry had a little woman
Name of polly ann
Well john got sick had to lay down on the bed
Polly drove steel like a man
Lord, lord, lord, polly drove steel like a man

Well john henry went up on the mountain
Well the mountain was sinkin’ in
He said come on captain i know what i’m doin’
It ain’t nothin’ but my hammer suckin’ wind
Lord, lord, lord, it ain’t nothin’ but my hammer suckin’ wind

Well john henry went up on the mountain
Lord the mountain was so high
He said we’re gonna shake this steel drivin’ down
Give me a cool drink of water before i die
Give me a cool drink of water before i die

Some say he came from england
Some say he came from spain
But john henry was nothin’ but a louisiana man
And he died with his hammer in his hand
Lord, lord, lord, he died with his hammer in his hand
Steel drivin’ man, he died with his hammer in his hand
Lord ain’t nothin’ but my hammer suckin’ wind etc. etc.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất