Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được!

It’s Saturday Night

Lời Bài Hát It's Saturday Night

Lời Bài Hát It’s Saturday Night


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát It’s Saturday Night:

It’s saturday night, i’m feeling on song
I think i’m alright, i know i’m all wrong
The drink that i had three hours ago
Has been joined by fourteen others
In a steady flow

So lot me walk straight, don’t let me feel pain
I’m gonna scratch cars, with my keys again
Cos when i go home and fall on my bed
If it doesn’t leave my stomach, it’ll split my head.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất