Trên thế giới có 6 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 5,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em.

It’s Just A Matter Of Time

Lời Bài Hát It's Just A Matter Of Time

Lời Bài Hát It’s Just A Matter Of Time


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát It’s Just A Matter Of Time:

Darling i’m lost without you
Sad with nothing to do
It’s just a matter of time

Whoa darling
What is it you’re doing
What’s that mood that’s brewing
It’s just a matter of time

When we went our seperate ways for the first time
I was sure that it would be the last time

Whoa darling
I’m waiting for you
Sad with nothing to do
It’s just a matter of time

It’s just a matter of time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất