Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

It’s A Miracle

Lời Bài Hát It's A Miracle

Lời Bài Hát It’s A Miracle


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát It’s A Miracle:

It must have happened sometime in the night,
No one saw the stone be rolled away.
When the grave saw morning light,
The skeptics and friends all had to say,

It’s a miracle,
It’s a miracle,
It’s a miracle happened today.
It’s a miracle,
It’s a miracle,
He took the stone, and he rolled it away.

My soul is like a tomb in constant night;
Till one day the stone was rolled away.
Then my heart saw morning light,
And no one alive can explain it away.

It’s a miracle,
It’s a miracle,
It’s a miracle happened today.
It’s a miracle,
It’s a miracle,
He took the stone, and he rolled it away.

Now, now won’t you see,
What i’m trying to say?
If you believe, it could happen today!

It’s a miracle,
It’s a miracle,
It’s a miracle happened today.
It’s a miracle,
What a miracle,
He took the stone, and he rolled it away.

It’s a miracle,
What a miracle,
It’s a miracle happened today.
It’s a miracle,
What a miracle,
He took the stone, and he rolled it away.

(it’s a miracle,) you know it’s really a miracle,
A miracle, a miracle,
(it’s a miracle,) you know it’s really a miracle,
He took the stone, and he rolled it away.

(it’s a miracle,) you know it’s really a miracle,
A miracle, a miracle,
(it’s a miracle,) you know it’s really a miracle,
He took the stone, and he rolled it away.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất